Музичка култура

08.05.2020. год.

Хај-хо

(уџбеник 76.strana)

Покушај да отпеваш!

Одреди темпо, такт, динамику!