Математика

05.05.2020. год.

Директне  и обрнуте  пропорције

Примена пропорција

Задаци за домаћи:

Уџбеник,

страна  193, (пр. 1, пр. 2 )

страна  197, 198, 199, 200  ( пр. 1, пр. 2, пр. 3, пр. 4, пр. 5, пр. 6, пр. 7, пр. 8 )

Збирка задатака,

страна 102  (задаци  882, 883, 884   – урадити у збирци)

страна 103  ( задаци 889, 891, 892,893, 894, 897, 898, 905 )

Домаћи задатак предати до ПОНЕДЕЉКА  11.05.2020. на mail или на google учионицу.