Математика

05.05.2020. год.

Једначине и неједначине (множење и дељење)

Бројевни изрази

Задаци за домаћи:

Уџбеник. страна 164, 165                                    Уџбеник. страна 166, 167

 Пр. 2 Пр. 3, Пр. 4  и  1, 2, 4                                 Пр. 1,  Пр. 2,  Пр. 3,  Пр. 4,  и   6, 7

Збирка задатака, страна  108.

935, 937

Домаћи задатак предати до НЕДЕЉЕ  10.05.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.