Српски језик

04.05.2020. год.

Радни задатак од 04. до 05. 2020. године
РТС3:Независне предикатске реченице, 04.05.
РТС3:,,Аска и вук” Иво Андрић, 05.05.
РТС3:Дескриптивне песме, 06.05.
РТС3:Родољубиве песме,08.05.
РТС3: Дитирамб ,,Хвала сунцу,земљи ,трави” С.Раичковић,09.05.
Молим вас да часове на РТС- одгледате и тако обновите и утврдите градиво које смо радили.
27.О4. сте добили линк на коме ћете наћи наћи роман ,,Мој дека је био трешња” Анђеле Нанети и прочитати га. Ученици који нису прочитали роман могу прочитати одломак у читанци стр.218-221.
Задатак и упутства за обраду лектире ћете добити у прилогу. Радове треба да пошаљете до петка 08.05. у 18 часова ( гугл учионица, имејл или вибер) према својим могућностима.
Пазите на рок!