Географија

04.05.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Природне карактеристике Европе: Воде
Врста (тип) часа обрада

Користећи уџбеникна страни 150 и 151 записати реке Европе по сливовима .

На страни 153 записати језера Европе.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Природне карактеристике Европе:  Клима и биљни свет
Врста (тип) часа обрада

Користећи уџбеник на страни 154 и 155 записати у свеску и научити:

 типове климе у Европи , а на страни 157 и 158 навести вегетативне појасеве тј. биљне заједнице Европе.

Не треба ништа да ми шаљете, само записати у свеску и научити.

Све појмове пронаћи на карти Европе.

Драган Николић, наставник