Fizika

03.05.2020. god.

Za učenike koji ne prate nastavu na Teams , uraditi sledeće do srede do pola 12.

Snaga I koeficijent korisnog dejstva / utvrđivanje

Popuniti  na praznim mestima, zaokružiti tačne odgovore i izračunati zadatke

1. Snaga je brojno jednaka__________________________________u…………………………………………………………

2.Ako je snaga vršenja rada  2 KW , rad od  50 J  se izvrši za ………………………………………………………………

3.Koeficijent korisnog dejstva se izražava  u jedinicama :

a) istim  kao rad 

b) istim kao snaga 

C) nema dimenzije 

zaokruži tačan odgovor

4.Ako je uložena snaga  10kW , a koeficijent korisnog dejstva  0,75  , korisna snaga je  ……………………………

5.Motor  automobila razvija   snagu  od 40 kW   kada mu je vučna sila  2 kN. Pri tome je brzina automobila …………………….