Музичка култура 7

Увело лишће

(уџбеник 46.страна)

Слушај и покушај да отпеваш…ако може икако 🙂

Овај пут без домаћег.

Чувајте здрваље и водите рачуна о хигијени! 🙂