Geografija 7

Argentina – napraviti prezentaciju i poslati najkasnije do 30.04. do 18 h. Ovim završavamo Južnu Ameriku. Nadam se da ste vežbali purpose games vezano za Srednju i Južnu Ameriku. Pozdrav!