Физика 7

У прилогу су и задаци за утврђивање, домаћи задатак