Физика

23.04.2020. год.

Урадити за домаћи :

1.Механички рад бројно је једнак (5 Points)

количнику силе и пређеног пута

производу силе и пређеног пута

количнику пређеног пута и силе

2.При хицу наниже тело у почетном тренутку има (5 Points)

само потенцијалну

само кинетичку

и кинетичку и потенцијалну енергију

3.Енергија је способност тела да неврши рад (5 Points)

нетачно

тачно

4.Укупна механичка енергија једнака је производу Кинетичке и потенцијалане енергије (5 Points)

тачно

нетачно

5.Колика је кинетичка енергија тела које се креће брзином 10m/s и на висини 10m има потенцијалну енергију 1000J? (15 Points)

6.Тело масе 3kg бачено је вертикално навише брзином 15m/s. Применом закона одржања енергије одредити: а) Кинетичку и потенцијалну енергију у почетном тренутку (15 Points)