Физика

23.04.2020. год.

За ученике 6 разреда који немају приступ  платформи или е учионици:   
Домаћи:

1.       Доврши започету реченицу. Закон инерције установио је ____________________ .

2.  Заокружи слово испред тачних исказа

. а) Килограм је мерна јединица за тежину.

б) Тело веће масе инертније је од тела мање масе.

в) Тела могу да се крећу само ако на њих делује нека сила.

г) Тежина једног тела иста је ма где се оно налазило у простору.

д) Одређивањем густине тела можемо установити од које је супстанције изграђено

3. Изрази задате масе у килограмима: 1 g = ________ 1 t = __________

4. Израчунај тежину мобилног телефона масе 106 g. За G узети вредност од 10 N/kg. 

5. Средња густина Земље је 5.515 kg/m3 . Изрази ту густину у g/cm3 . 

6. У теглу запремине 720 ml може да стане тачно килограм меда. Одреди густину меда у g/cm3 и у kg/m3 . 

7. Израчунати густину  материјала  од ког је изграђена коцка  чије су димензије  4cm, 3 cm i 2 cm.  ако је маса коцке 48 g.