Свет око нас

23.04.2020. год.

ПРОЧИТАТИ

Животиње у мојој околини

  • Животиње живе у шуми, на ливади, у парку, у води и око воде, у дворишту, у кући, у зоолошком врту.

Дивље животиње – су животиње које се брину саме о себи и својим младунцима, проналазе склониште, храну и воду, бране се од природних непријатеља. Човек и њима понекад помаже. На пример, ловци им остављају храну током оштрих зима.

Неке животиње живе у групама. Тако се лакше заједно бране од непријатеља и лакше чувају своје младунце. (Чопор вукова – вукови се удружују у чопоре када лове крупан плен, имају своје предводнике; јато птица или јато риба; колонија мрава – велика група мрава; рој пчела – група инсеката која лети; крдо јелена…)

Домаће животиње – су животиње о којима брине човек, гаји их  јер од њих добија месо, млеко, кожу, јаја, вуну итд. Домаће животиње човек углавном гаји на селу.

У сеоском домаћинству постоје објекти за сваку врсту животиња (кокошке се гаје у кокошињцу, свиње у свињцу, краве у штали, овце у ограђеном простору који се зове тор). Краве, овце, козе и коњи су биљоједи и од пролећа до јесени пасу траву на пашњацима, у току зиме човек их храни сеном, кокошке храни кукурузом и пшеницом, а свиње су сваштоједи, па за њих спрема помије.

Фарме су места на којима се гаје домаће животиње. За разлику од сеоског домаћинства, где има више врста домаћих животиња, на фарми се обично гаји само једна врста, па тако постоје фарме кокошака, фарме свиња, фарме говеда (крава и бикова), фарме оваца. Постоје и специфичне фарме на којима се гаје разне врсте рибе, то су рибњаци. Човек због меда гаји и пчеле у кошницама.

Преписати у свеску

Животиње у мојој околини

  • Животиње живе у шуми, ливади, парку, води и око воде, у дворишту, у кући, у зоолошком врту.
  • Дивље животиње – животиње које се брину саме о себи.
  • Домаће животиње – животиње о којима брине човек.