Музичка култура

23.04.2020. год.

Инструменти са диркама
(уџбеник 102. Страна)


https://view.genial.ly/5e87ce8759ee3c0df40b1fab/guide-instrumenti-sa-dirkama?fbclid=IwAR1sSL1bnfydmVoBVXLSjcHFrUStTyP1WLXaFGFCw3alx7Wxmq5DmmG8Iso

Питања:

Одгледај па одговори!

  1. Како се добија тон код чембала?
  2. Како се добија тон на хармоници и у какве инструменте због тог тона спада хармоника?(осим што је инструмент са диркама)
  3. Које још инструменте са диркама познајеш?

Одговоре слати на:

djonimus@skoladositeklupci.edu.rs