Музичка култура

23.04.2020. год.

НАРОДНЕ ПЕСМЕ И ИНСТРУМЕНТИ У СРБИЈИ

Фолклорна традиција у Шумадији

(од 86-89. Стране)

ИНСТРУМЕНТИ

ШУМАДИЈА

ПИТАЊЕ ЗА 5+:

Реши укрштеницу на 102. Страни

Odgovore na:

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs