Музичка култура

22.04.2020. год.

МИ СМО ДЕЦА ВЕСЕЛА

(75.страна у уџбенику)

Покушај да отпеваш, одреди такт, темпо и динамику.

Страна 121.

Јозеф Хајдн и Лудвиг ван Бетовен

Јозеф Хајдн(Joseph Haydn)

Гудачки квартет г мол:

Лудвиг ван Бетовен(Ludwig va Beethoven)

Симфонија бр.6

Симфонија бр.5

Питања:

  1. Кад и где је живео Јозеф Хајдн?
  2.  Кад и где је живео Бетовен?
  3. Шта је гудачки квартет?

Питање за 5+

  1. Чији је композитор Лудвиг ван Бетовен?

Питање за 10

  1. Шта чини гудачки квартет?

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs