Математика

22.04.2020. год.

Наставне јединице:

Координатни систем

Дужи у координатном систему

Приказ података у координатном систему

Задаци за домаћи:

Уџбеник,

страна  174   ( задаци 11, 12,)

страна  179, 180, 181, 182, 183  ( пример 1, пример 2, пример 3, пример 4, пример 5, пример 6, пример 7, пример 8, пример 9, пример 10 )

Збирка задатака,

страна 92, 93  (задаци  828, 831, 833  )

страна 95  ( задаци 841, 842 )

Домаћи задатак предати до СУБОТЕ  25.04.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.