Математика

22.04.2020. год.

Наставнa јединицa :

Множење разломака

Задаци за домаћи:

Уџбеник. страна 139, 140

Пример 5, Пример 6, Пример 7, Пример 8,

Збирка задатака, страна  89, 90.

798, 799, 800, 801, 809

Домаћи задатак предати до СУБОТЕ  25.04.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.