Tehnika i tehnologija

21.04.2020. god.

Ko je uradio tehnički crtež za model građevinskog objekta koji planira da napravi, može pristupiti izradi, ko nije neka završava.Puno uspeha u radu!