Српски језик 6

План рада 21.04. – 24.04.

  1. Обновите градиво  пратећи часове на РТС3:
    • Књижевност: Народна песма ,,Смрт Мајк Југовића ”( 21. 04.),
    • Књижевност:Обредне народне лирске песме (22.04.),
    • Граматика: Реченични чланови (24.04.)
  2. Урадите задатак постављен у гугл учионици  и на сајту школе ( Народне епске песме о Марку Краљевићу)
  3. Прочитајте  избор из културно-историјских предања о Марку Краљевићу (стр. 132. у Читанци); запишите научите појмове ПРЕДАЊЕ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО ПРЕДАЊЕ
  4. Обновите о реченичним члановима