Географија за 7-1

21.04.2020. год.

Наставна област Јужна Америка
Наставна јединица Бразил – географске одлике –
Врста (тип) часа Oбрада

Прочитати лекцију на страни 174-175 и и свеску уписати одговоре на питања:

Шта чини рељеф Бразила?

Који су типови климе заступљени?

Које су веће реке у  Бразилу?

Који су народи заступљени?

Шта се производи од пољопривредних производа?

Која се стока гаји?

Најважније гране привреде?

Који су највећи градови?

Пронаћи појмове на карти Бразила

НЕ ТРЕБА ништа слати у гугл учионицу

Наставник Драган Николић