Geografija 8

Poštovani učenici,

počinjemo sa ocenjivanjem vaših aktivnosti do sada. Ukoliko neko nije završio do sada zadate radne zadatke, neka to uradi što pre i pošalje najkasnije do subote 18.04.2020. Vežbajte staro gradivo za probni maturski rad. Vaš nov zadatak je vezan, takođe za naš kraj, a treba da napišete ili napravite u vidu prezentacije nešto o Privredi našeg kraja. Setite se koje sve delatnosti spadaju u privredne (primarni, sekundarni i tercijarni sektor) i to primenite na naš kraj. To treba poslati najkasnije do 25.04.2020.

Želim vam dobro zdravlje i srećne predstojeće praznike!Pozdrav!