Geografija 7

Poštovani učenici,

počinjemo sa ocenjivanjem vaših aktivnosti do sada, tako da ako neko nije bio aktivan do sada ima šansu da to ispravi i uradi zaostale zadatke do 20.04. i pošalje mi na mejl. Nov zadatak koji treba da uradite je država Brazil. U vidu prezentacije ili u pisanom obliku i pošaljete mi najkasnije do subote, 25. 04. 2020.

Želim vam dobro zdravlje i srećne praznike. Pozdrav!