Математика

16.04.2020. год.

Domaće zadatke predati do 21.04.  do 17h.
Ovaj domaći je ujedno i vežba za predstojeći probni završni.
OSNOVNI I SREDNJI NIVO: 206, 216, 234, 259, 260, 261, 262, 263, 341, 349. iz zbirke za završni.
NAPREDNI NIVO: 329, 342, 345, 352, 355, 401, 403, 404,409, 410. iz zbirke za završni.
Proizvoljno izaberite nivo na osnovu ocene koju imate ili koju želite da imate.