Музичка култура

14.04.2020. год.

СВЕ ПТИЧИЦЕ ЗАПЈЕВАЛЕ

(уџбеник 60 страна)

  1. Одреди такт?
  2. Како се зове знак одмах после виолинског кључа и чему служи?
  3. Покушај да отпеваш

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs