Музичка култура

14.04.2020. год.

МУЗИКА КРОЗ ИСТОРИЈУ

(Мало да утврдимо)

Питања:

  1. Ко је био Јован Дамаскин, а ко Папа Гргур I?(везано за музику)
  2. Шта је исон?
  3. Каква је духовна, а каква световна музика?
  4. Шта су стихире?
  5. Који је најстарији облик вишегласја?

6. Шта је полифонија, а шта хомофонија?

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs