Српски језик

13.04.2020. год.

План рада ѕа ову недељу:

РТС3:Народна књижевност ,13.04.
РТС3:Епске народне песме -косовски тематски круг,14.04.
РТС3:Плусвамперфекат и глаголски облици,15.04.
Задаци:1. Одгледати  часове  и подсетити се обрађеног градива; записати у школску свеску по неки пример са тог часа;
2. Прочитати народне епске песме о Марку Краљевићу (Читанка,118-131.страна); сваку песму треба  да прочитате више пута да бисте је разумели; када можете да одговорите на питања испод песме( рад на тексту) можете сматрати да сте је разумели; запишите у своје свеске неки одговор, Маркове особине, стилске фигуре. Рад на овој домаћој лектири ћемо наставити следеће седмице,а ове  само читајте и записујте у школске свеске. Радите редовно и уживајте у читању наше народне епске поезије!

Напомена:Петак (17.04.) и понедељак (20.04) су нерадни дани.