Музичка култура 6

Ренесанса (да утврдимо шта смо научили)

Питања:
1. Шта значи реч ренесанса?
2. Кад се појавила ренесанса?
3. Шта је мотет, шансон и мадригал (укратко-једна реченица)?
4. Најзначајнији композитори из епохе ренесансе?
5. Ко је био Галилео Галилеј?

Одговоре на:
djonimus@skoladositejklupci.edu.rs