Биологија 6-2

09.04.2020. год.Б

       На часу РТС 3, од 8.4. слушали сте о природној и вештачкој селекцији. Ево још неких појмова које би требали да знате.

                                 Природна и вештачка селекција

*Варијабилност :                                                                                                                                                             
-је различитост(разноврсност) особина у оквиру једне врсте (пример су људи који  су различити по боји коже,косе, висини,тежини,брзини….и другим особинама).                                                        
-варијабилнсот настаје  утицајем гена и утицајем спољашње средине.                                                                                                                               
–варијабилност је услов природне селекције.   

*Природна селекција:                                                                                                                                                            
-је одабир јединки у природи које су боље прилагођене условима средине                                             
-услов је опстанка врста.                                                                                                                                                
 –прилагођавања се преносе генима на генерације и могу довести током времена до настанка нових врста.                                                                                                                       
–творац идеје природне селекције је Чарлс Дарвин.                                                                                  

*Вештачка селекција:                                                                                                                                                   -је процес одабирања јединки од стране човека и њихово укрштање.                                                
–значај је јер човек добија различите :                                                                                                            
а)  расе животиња ( пси, кољи, голубови, мачке…)                                                                                      
б) сорте биљака ( пшеница, кукуруз, купус, јечам…)

Домаћи:                                                                                                                                                                                              1. Препишите ово у свеске .                                                                                                                                                                                           2. Уради домаћи са час на РТС 3: У табелу напиши сличности и разлике између природне и вештачке селекције (по два примера)  :

  Природна селекција Вештачка селекција
сличности    
разлике    

-Ова два задатка уради, сликај и пошаљи до уторка, 14.04.2020. до 14.00 часова,  на мејл  mmaksimovic@skoladositejklupci.edu.rs  

-Прочитајте из уџбеника о варијабилности, природној и вештачкој селекцији (193.-205.страна).                 
–Урадите у уџбеницима „Провери шта знаш“ (206.-207.страна), а ко није нека уради и са стране 189.-190.   

Срећан рад децо!