Историја

08.04.2020. год.

Добар дан децо, надам се да сте добро

Радићемо нову лекцију, па је потребно преписати тезе у свеску

Прочитајте лекцију  на страни 140. у уџбенику, и обратите пажњу на кључне појмове које имате доле у тезама

Доступни видео садржај можете користити за обнављање јер смо ту лекцију већ радили у школи

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1382477/529/os6-istorija-moravska-srbija-u-borbi-sa-osmanlijama

Није потребно ништа слати на mail сада!

Ваш наставник историје

ЛЕКЦИЈА:

СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА КУЛТУРА

  • Источно и западно културно подручје
  • Народна култура – усмена књижевност, народне обичаји, игре, обреди
  • Животописи (житија)
  • Родослови
  • Летописи
  • Душанов законик – донет 1349.г. у Скопљу, допуњен 1354.г. у Серу
  • Византијски стил у архитектури
  • Стећци – надгробни споменици у Босни