Биологија 6-1

Погледати презентацију, преписати текст са слајдова и урадити домаћи задатак.

Братислава Добрић