Биологија 5

Погледати презентацију, у школске свеске записати текст са слајдова и урадити постављен домаћи задатак.
Братислава Добрић