Српски језик

07.04.2020. год.

Покушај да самостално решиш тражене задатке користећи граматику и презентацију: комуникативне и предикатске реченице!

(Рок: 08.04.)

1. Подвуци предикате у реченицама:

    Мишић смејавац учествује у обликовању  осмеха. Понекад га немамо или постоји само са једне стране.Смешљиви мишић се највише развија код насмејаних људи.

     а) Колико комуникативних реченица има у наведеном тексту? __________

      б) Колико предикатских реченица има у наведеном тексту? ____________ 

      в) Колико  има независних предикатских реченица у наведеном тексту? ________

2.Подвуци зависну реченицу у сложеној реченици:

       Није дошао у школу зато што је болестан.

3. Одреди какве су по комуникативној функцији следеће независне реченице:

     а) Како си? _________________________________________ 

     б) Приђи ближе! _____________________________________ 

     в)  Срећно путовали! _________________________________ 

     г) Ала смо пливали! __________________________________ 

     д) Научио сам лекцију. _________________________________