Engleski jezik

06.04.2020. god.

Prepišite i proučite prezentaciju o neupravnom govoru. To je tema drugog časa na RTS-u u četvrtak.
Na prvom času, u utorak će se raditi Passive Voice što smo već obnavljali. Pratite časove, pa ćete krajem nedelje dobiti domaći zadatak.