Српски језик

План рада за ову недељу:

1.Заменице РТС3 ( 06.04.2020.),обнављање

Задатак: Одгледај час, обнови градиво из граматике и школске свеске, посебно промену заменица кроз падеже

 2. Бројеви     РТС3 (07.06.2020.), обнављање 

Задатак: Одгледај час, обнови градиво из граматике и школске свеске, посебно писање бројева

Домаћи задатак: Променљиве врсте речи-ПРОВЕРА ЗНАЊА  

3.,,Кирија”, Бранислав Нушић РТС3 (08.04. 2020.) ,обнављање

Задатак: Одгледати час, покушајте да своју породицу насмејете глумом

4.,,Капетан Џон Пиплфокс”, Душан Радовић  (09.04.2020.)

      Задатак: Прочитај радио-драму у читанци стр.211-216 или одслушај преко е-учионице ; запиши наслов и шта је радио-драма, закључи  чиме се постиже доживљај радио-драме.

5. Непроменљиве речи:предлози и прилози РТС3 (10.04.2020.), НОВО

    Задатак: Одгледати час , записати наставну јединицу, ишчитати лекције са разумевањем, користити граматику у записивињу дефиниција, урадити задатке у граматици (према својим могућностима); урадити задатке који ће бити постављени

     Домаћи задатак: Предлози и прилози -УТВРЂИВАЊЕ 
Напомена: Домаћи задаци и рок за предају ће бити постављени, њих ће послати на проверу, а остале задатке урадити као припрему за проверу и утврђивање!