Српски језик

План рада за ову недељу:

1.Глаголи РТС3

   Задатак: Одгледати час и обновити обрађено градиво о глаголима

2. Аорит и имперфекат РТС3

    Задатак: Одгледати часи обновити обрађено градиво о глаголским облицима

    Домаћи задатак: Урадити тест: глаголи и глаголски облици (уторак)

    Домаћи задатак: Тест за утврђивање комуникативних и предикатских реченица (среда)

3. Дневник прочитаних књига РТС3

   Задатак: Одгледати час и записати забелешке са часа

4. Првопис: преношење речи у нов ред РТС3

     Задатак:Одгледати час, преписати наставну јединицу са фотографије.