Математика

06.04.2020. год.

5. Разред

Наставне јединице :

Множење децималних бројева

Задаци за домаћи:

Уџбеник. страна 145, 146.

 Пример 1, Пример 2 , Пример 3,  Задаци:  110,111

Задаци за домаћи:

Збирка задатака, страна  93, 94.

836, 837, 838,  842, 843

Домаћи задатак предати до СУБОТЕ  11.04.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.