Географија

06.04.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица  Географске регије и регионална географијаЕвропе
Врста (тип) часа обрада

Не треба ништа слати у гугл учионицу или емаил, свеске ћу прегледати када пођемо у школу!

Прочитати лекцију на страни 138-139 и у свеску записати шта је географска регија, шта прочава регионална географија  и који научници имају највише заслуга  за развој регионалне географије?

Урадити и 2 задатка на истим странама.  

Не треба ништа слати у гугл учионицу или емаил, свеске ћу прегледати када пођемо у школу!

Наставник Драган Николић