Музичка култура

02.04.2020. год.

Бибиди-бабиди-бу(страна 57)

1.Покушај да отпеваш(како год да звучи, важно је пробати)

2. Који је такт у песмици и како се зове у задњем реду под бројем 1 и 2
(мала помоћ-прима и с_ _ _ _ _ _  в_ _ _ _)

Питање за 5+

  1. Како се зове извођач песме на другом снимку? Иницијали Л А

         Слати на:

        djonimus@skoladositejklupci.edu.rs