Биологија за 6-1

02.04.2020. год.

 Преписати у свеске:           
Од гена до особина
Наследни материјал код прокариотских ћелија(једноћелијски, прости организми, нпр.бактерије) смештен је у цитоплазми.
Наследни материјал код еукариотских ћелија (сложенијих организама, нпр.биљке, животиње, гљиве) смештен је у једру.
Наследни материјал чини ДНК. Гени су делови ДНК.
Гени су основне јединице наслеђивања, смештени су у једру. Гени садрже информације о начину функционисања ћелије, одређују одређене особине, нпр.боју косе, очију, крвне групе…тј.НАСЛЕДНИ МАТЕРИЈАЛ СВАКЕ ЋЕЛИЈЕ БИЛО ДА ЈЕ СМЕШТЕН У ЦИТОПЛАЗМИ ИЛИ У ЈЕДРУ УПРАВЉА СВИМ ПРОЦЕСИМА У ЋЕЛИЈИ!Потомци наслеђују гене за одређене особине од својих родитеља и тај процес назива се наслеђивање.
На испољавање одређених особина, поред гена могу утицати и фактори спољашње средине.(нпр. висина тела.)-поред гена утиче и физичка активност
*Домаћи задатак: У свескама скицирати деобу вишећелијских организама, користити књигу, страна 190. сликати и послати до понедељка 6.4.2020. у 18.00h на мејл bdobric@skoladositejklupci.edu.rs

                                                                                                             Братислава Добрић