Српски језик 6

Погледајте презентацију, прочитајте са разумевањем у граматикама од 163 до 173. стране, препишите у свеске све дефиниције (уоквирено жуто), покушајте да то запамтите и урадите задатке у граматици и радној свесци.
Провера колико сте усвојили је следеће седмице.