Engleski jezik

30.03.2020. god.

DOMAĆI ZADATAK

U vidu tabele napišite razlike između britanske i američke varijante engleskog jezika.
Slikajte i pošaljite na mail do petka 03.4.2020.  (Čas na RTS-u od 26.3.2020.)
 British English                     American English