Чувари природе

30.03.2020. год.

Наставна област ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА 
Наставна јединица Брига о животињама
Врста (тип) часа акција

Ваш задатак је да бар један дан, а може и више дана, нахраните у свом дворишту птице (мрве, хлеб, семенке…)

Ваше утиске запишите у свеску па ћемо их заједно прочитати када поново кренемо у школу и то не треба слати у гугл учионицу или емаил.

                                                                                                                                    Наставник Драган Николић