Чувари природе

30.03.2020. год.

Наставна област  ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Наставна јединица Глобално загревање и последице
Врста (тип) часа утврђивање

Шта је глобално загревање и које су последице глобалног загревања?  

Одговоре слати у гугл учионицу у оквиру задатка до петка.

                                                                                                                                    Наставник Драган Николић