Српски језик

30.03.2020. год.

Сложени глаголски облици

(систематизација)

1. Сложени глаголски облици су: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сложена глаголска времена су: __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сложени глаголски начини су: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. МАРИЈА РИГО: Какве букве, Анди… Ја се не сећам да су икада игде крај реке у близини села биле икакве букве (…)

МЛАДИЋ: Е, па ја сам урезао своје име у једну од тих букви… дубоко, до у само срце дрвета своје име, како бих га једном, када се будем вратио, могао пронаћи… И ето, ништа од тога…. Ни то једно сведочанство нисам могао да нађем…

МАРИЈА РИГО: Почео си ми, видиш, да причаш о малој Јулији(…)

МЛАДИЋ: Да,, ту сам био стао: Рекоше они мени. Чика Хорват: А, гледај ти њега, не заборављају се тако лако старе љубави…

Ово је одломак из ТВ драме __________________________ , писца ____________________________-

Подвуци у њему глаголске облике, препиши их у свеску и иза сваког напиши његов назив.

(има их 15)

3. Потребно је да у року од 15 дана (до пробног завршног)  урадите све задатке из Збирке.

До данас је требало да урадите све задатке на основном нивоу. До сутра довршите  задатке на средњем нивоу.

План рада:

понедељак Уторак Среда Четвртак петак Субота недеља Понедељак
Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво До 250. питања До 300. питања До 375. питања До 408. питања До 450. Питања