Математика

30.03.2020. год.

5. Разред

30.03.2020.

Наставне јединице :

Једначине и неједначине

Задаци за домаћи:

Уџбеник. страна 134, 135, 136.

 Пример 1, Пример 2 , Пример 3, Пример 4, Пример 5

Задаци за домаћи:

Збирка задатака, страна 87.

778, 779, 782

Збирка задатака, страна 88.

786,788,791,796

Домаћи задатак предати до ПЕТКА 03.04.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.