Хемија

27.03.2020. год.

Карбоксилне киселине (домаћи задатак), 27.03.2020.

  1. Написати формуле следећих киселина на основу назива:

а) 2-метилбутанска киселина;

б) 3-етилпентанска киселина;

в) 2,3-диметилбутанска киселина;

г) сирћетна киселина;

  • Написати једначине хемијских реакција и дај називе производима:

а) етанска киселина са натријумом;

б) метанска киселина са калијум-хидроксидом;

в) сагоревање бутерне киселине;

*Рок за предају задатака је среда 13.00 часова.