Matematika 7

Nastavna jedinica: Rastojanje dve tačke u koordinatnom sistemu

U prilogu ispod se nalaze definicije, primeri i domaći zadatak.