Francuski jezik 5

Драги ученици,

Ваш задатак се налази на google учионици.
Потребно је да извадите и преведете речи са 87. стране из уџбеника.
Затим ћете у ваше школске свеске написати следеће глаголе и научити:

Aller – ићи
Je vais
Tu vas
Il va
Nous allons
Vous allez
Ils vont 

Prendre  – узети
Je prends
Tu prends
Il prends
Nous prenons
Vous prenez
Ils prennent         

Погледајте фотографије, напишите у школским свескама наслов „La circulation“ и преведите речи везане за саобраћај.

Рок за израду задатка је 7 дана.