Српски језик

26.03.2020. год.

Препоручујем свим ученицима да домаће задатке раде у свескама, како би имали писани траг о свом раду. Задаци које шаљете мејловима се чувају, али ћу ја , кад кренемо у школу прегледати и вредновати ваше свеске. Та оцена ће имати значајан утицај на закључну оцену.  Поред тога, радићете тестове, а сва питања која ће бити у њима налазе се међу задацима које решавате. За предају задатака који се објављују на школском сајту предвиђен је одређени рок. По његовом истеку на сајту се објављују решења. Обавезно их погледајте, упоредите са вашим решењима и грешке исправите. Тако ћете најлакше и најбоље научити предвиђено градиво, а стећи ћете и увид у своје знање.Уколико нешто од градива не можете да схватите, питање пошаљите мејлом, а уколико буде потребно, можемо се чути и телефоном