Српски језик

26.03.2020. год.

Прочитајте у Граматици текст од 59. до 72. стране и решите задатке из Збирке  у вези са врстама  речи:

29, 30, 31, 32, 33, 171, 172, 175, 176, 177, 230, 231, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 390,410,444

Прочитајте у Граматици од 73. до 76. стране и решите из Збирке задатке о падежима:

33,36,37,38,103,110,103,110,11,186,187,188